Vrátenie tovaru

Nesedí vám tovar zakúpený cez náš internetový obchod alebo nezodpovedá vašim predstavám? V súlade so zákonom máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

  • tovar musí byť odoslaný najneskôr v 14. deň po fyzickom prevzatí zásielky
  • tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, nepraný, s pôvonými štítkami v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja
  • zásielka musí obsahovať originál faktúry / doklad o zaplatení a vyplnený sprievodný FORMULÁR s požiadavkou na vrátenie peňazí
  • tovar musí byť zaslaný na adresu predajne kuriérom alebo ho môžete vrátiť osobne na našej predajni. V prípade odoslania na dobierku, nebude takýto tovar prevzatý!

Adresa predajne:
MOTOSHOP Žubor, s.r.o.
Kostiviarska cesta 10
974 01 Banská Bystrica 1
Slovensko

Zásielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru (v prípade straty, alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte vyreklamovať).

Náklady spojené s vrátením tovaru:
Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnené vrátenie peňazí za tovar na bankový účet, ktorý bude vyplnení v sprievodnom formulári na vrátenie tovaru. Zaplatená čiastka bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, bohužiaľ, nebudeme môcť akceptovať požiadavku na vrátenie peňazí a tovar bude vrátený späť.