Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:

Motoshop Žubor s.r.o.
Kostiviarska cesta 10
974 01 Banská Bystrica

Tel: +421 48 428 55 58
Fax: +421 48 428 55 59

IČO: 36847470
DIČ: 2022462145
IČ DPH: SK 2022462145

Spoločnosť je registrovaná pod spisovou značkou 13760/S zo dňa 13.10.2007 na Okresnom súde v Banskej Bystrici.